มรภ.บุรีรัมย์ คว้าแชมป์ระดับประเทศ 2 รางวัล จากการแข่งขัน U2T National Hackathon 2021

0 448

ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี นำทีม U2T ที่ได้รับการคัดเลือก ในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 3 ทีม ประกอบด้วย ทีมผการันดูล จากตำบลลำดวน อำเภอกระสัง ทีมตำบลเจริญสุข จากตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระกียรติ และทีมตะลุยเดิ่น โคกมะม่วง จากตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศและร่วมแสดงผลงาน ในงาน U2T National Hackathon 2021 โดยผลการแข่งขัน ผลงานทีม “ตำบลเจริญสุข” จับคู่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) นำเสนอการพัฒนาลายผ้าภูอัคนีให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ 5 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท นอกจากนั้น ผลงานทีม “ผการันดูล” จับคู่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) นำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ใน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ที่มาจากการโหวต กว่า 3 หมื่นคน

สำหรับกิจกรรม U2T National Hackathon 2021 เป็นการแข่งขันระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการ ในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทก์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริงในชุมชน และผ่านกิจกรรม Hackathon ภายใต้โจทก์ “แนวทางแก้ปัญหาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2. การนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน 3. เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 4. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผู้สนใจสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมถึง 965 ทีม หรือกว่า 5,000 คน จาก 8 ภูมิภาค โดยรอบแรกได้ทำการคัดเลือกจาก 965 ทีม ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจึงคัดเหลือ 40 ทีมสุดยอดผ่านเข้ารอบสุดท้าย แล้วจับคู่กับหน่วยงานกระทรวง อว. เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของทีม เพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศและค้นหาทีมผู้ชนะระดับประเทศจำนวน 5 ทีม ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทีมชนะเลิศระดับประเทศ 5 ทีมสุดท้าย จะเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลสู่ตำบลอื่นๆ ต่อไป

ที่มา : https://www.bru.ac.th