ภาพเก่าเล่าเรื่องอดีต “เมืองบุรีรัมย์”

0 1,134

วงเวียนประชาธิปไตยเมืองบุรีรัมย์ หรือวงเวียนรัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่กลางถนนจิระ หน้าศาลากลาง (หลังเก่า) ยังไม่พบหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีใด สร้างเสร็จเมื่อปี 2480

วงเวียนแห่งนี้ถูกรื้อถอนวงเวียนและรัฐธรรมนูญจำลองออก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
หากนับตั้งแต่วันที่สร้างเสร็จจนถึงวันนี้ (2562) วงเวียนประชาธิปไตยนี้จะมีอายุราว 82 ปี เลยทีเดียว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วงเวียนประชาธิปไตย บุรีรัมย์ ประวัติ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมืองบุรีรัมย์

comments