พาณิชย์ไอเดียเก๋ แลกเปลี่ยน “ข้าวหอมมะลิบุรีรัมย์-อาหารทะเลกระบี่” ช่วยสู้โควิด

0 147

“พาณิชย์บุรีรัมย์” ประสานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวหอมมะลิของจังหวัด กับสินค้าอาหารทะเลจังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยระบายผลผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ เผยได้รับการการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ ส่ง C-130 มาช่วยขนส่งสินค้าให้ด้วย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดกระบี่ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้นำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ไปแลกเปลี่ยนสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กระบี่ จำกัด ทำให้มีช่องทางการระบายผลผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้น

สำหรับสินค้าของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปริมาณรวม 12.30 ตัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวมะลิดีด ข้าวมะลิหัก ข้าวไรซ์เบอรี่ และน้องข้าวหอม Arice นำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ สับปะรด กะปิ ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาเสียบ หอยแมลงภู่ตากแห้ง ปลาเค็มผ่า ปลาหวาน หอยกะพงแห้ง ปลาทูหอมเค็ม ปลาทูมันเค็ม ปลาอินทรีย์เค็ม ปลาจวดเค็ม ปริมาณรวม 6 ตัน

โดยในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) ช่วยลำเลียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ไปแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดกระบี่ และได้รับความอนุเคราะห์กำลังพลทหารในการขนย้ายลำเลียงสินค้าข้าวสารขึ้นเครื่องบิน จากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23

“ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการนำกลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยบริหารจัดการตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ มุ่งเน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนำการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์มาดำเนินการและบูรณาการร่วมกัน” นายปรารภกล่าว

ที่มาข่าว : Prachachat