“พาณิชย์บุรีรัมย์” ตรวจตลาด ป้องกันผู้บริโภคโดนเอาเปรียบช่วงเทศกาลกินเจ

0 40

“พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์” ผนึกกำลังจังหวัด สาธารณสุข ชั่งตวงวัด ตรวจสถานการณ์ราคาสินค้ารับเทศกาลกินเจ เผยได้ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง และสารตกค้าง เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม

นายปรารภ ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า วันที่ 14 ต.ค. 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-5 สุรินทร์ นำทีมโดยนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายผัก ผลไม้ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผู้บริโภคมีความจำเป็นต้องใช้ในช่วงเทศกาลกินเจ ทั้งการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง ตวง วัด การจำหน่ายสินค้าบรรจุหีบห่อ รวมถึงสารเคมีหรือสารพิษตกค้างในผักและสินค้าที่จำเป็นของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และห้างแม็คโคร

“การลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดในจังหวัดต่างๆ ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า เพื่อดูแลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคที่จะมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-25 ต.ค. 2563 นี้”

ผลจากการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องชั่ง 426 เครื่อง พบถูกต้อง 423 เครื่อง ไม่ได้มาตรฐาน 1 เครื่อง เจ้าหน้าที่ยึดไปทำลายตาม พ.ร.บ.ชั่ง ตวง วัดแล้ว และผูกบัตรห้ามใช้ 2 เครื่อง ส่วนผักสดไม่พบสารตกค้าง โดยมีผลการตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผักสด พบว่า ไม่พบ ร้อยละ 70 และพบในปริมาณที่ปลอดภัยร้อยละ 30 และตรวจสารฟอกขาวในอาหาร พบว่า ไม่พบการปนเปื้อน ร้อยละ 100

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ หรือความไม่เป็นธรรมทางการค้า ทั้งการแสดงราคาและน้ำหนักชั่งตวงวัด หรือหีบห่อไม่ระบุน้ำหนัก สามารถโทร.แจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน เพื่อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยโทษกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

สำหรับสถานการณ์การซื้อขายสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ พบว่า สินค้าผักราคาทรงตัวเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยภาวะการค้ายังไม่คึกคักเท่าที่ควร ผู้ประกอบการหลายรายแจ้งว่าปัจจุบันยอดจำหน่ายลดลงจากภาวะโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างซบเซา สำหรับราคาผักสด มีดังนี้ กวางตุ้ง กก.ละ 60 บาท คะน้า กก.ละ 60 บาท ผักกาดขาว กก.ละ 50 บาท หัวผักกาด กก.ละ 40 บาท ผักบุ้งจีน กก.ละ 60 บาท กะหล่ำปลี กก.ละ 50 บาท เป็นต้น

mgronline
ที่มาข่าว

comments