ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ สั่งฉบับ 3 ปิดห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ตเตล็ดที่จำเป็น

0 379

วันที่​ 24 มีนาคม 2563 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 3 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 15 เมษายน 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 ดังนี้

ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ตเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร และธนาคาร​ ตลาดสด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยให้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองอุณหภูมิ วางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเลา

นอกจากนี้แล้ว ยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ประกาศปิดชั่วคราว เช่น สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกาย, ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา, สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร, สนามกีฬา สนามกีฬาหญ้าเทียม และโต๊ะสนุกเกอร์ทุกประเภท, สวนสนุก และตู้เกมส์, ร้านเกมส์ และร้านอินเตอร์เน็ต, สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน, สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ และสนามกัดปลา, สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา, สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก และคลินิกเสริมความงาม, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (ร้านสปา ร้านหรือสถานที่นวดนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม), สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขนสัตว์ รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์, สถานที่ประกอบกิจการอาบ อบนวด นวดแผนโบราณ และสถานบริการนวดแผนไทย, โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร), สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย(ฟิตเนส) หรือ สถานบริการที่มีการประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน, สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ, สนามมวย และโรงเรียนหรือค่ายมวย, ตลาดนัด ถนนคนเดิน

มาตรการสำหรับร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่มปฏิบัติดังนี้ ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ต้องจัดที่นั่งมีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีแอลกอออล์เจล 70% ล้างมือ หรือสถานที่สำหรับล้างมือในบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน และดำเนินการตามมาตรฐานทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารระ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา : สยามรัฐ

comments