ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มั่นใจพร้อมรับการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

0 430

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มั่นใจพร้อมรับการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านเมืองกีฬา คาดว่าปี 2557 เป็นต้นไปจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มั่นใจพร้อมรับการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านเมืองกีฬา คาดว่าปี 2557 เป็นต้นไปจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท

(29 ก.ย.57) นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมรับมือการท่องเที่ยวภายในจังหวัดทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นถนน โรงแรม ที่พัก รวมไปถึงด้านสาธารณูปโภค ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัด ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางอารยธรรมขอมโบราณ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ห้วยจระเข้มาก อ่างเก็บน้ำสนามบิน และแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่อีกหลายแห่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดสนามแข่งรถ “บุรีรัมย์ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” หรือ (BRIC) จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นจากปกติอีกหลายเท่าตัว ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์จะเป็น 1 ใน จังหวัดของประเทศที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอยากจะมาสัมผัสมากที่สุด ส่งผลดีกับธุรกิจการท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหารในเขตพื้นที่จังหวัด ทำให้มีเงินสะพัดมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลการรายงานของจังหวัดพบว่า ในปี 2555 มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1,400 ล้านบาท และในปี 2556 สถิติเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ล้านบาท ซึ่งหากจังหวัดบุรีรัมย์มีความพร้อมในทุกด้านเชื่อว่านับจากปี 2557 เป็นต้นไปจะมีเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าปีละ 2,000 ล้านบาท เนื่องจากได้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ เดินทางเข้ามาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวและมาดูการแข่งขันกีฬาระดับโลก อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้จัดทำแอพพลิเคชั่น GO 2 BURIRAM โดยรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวทุกอย่างของจังหวัดไว้ครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัด สามารถโหลดดูข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ผ่านมือถือ และเว็บไซด์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับยุคเทคโนโลยีอีกด้วย

ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

comments