ป่วยโควิดวันนี้ 14,802 ราย ยอดสะสมระลอกเมษาฯ 1.19 ล้านราย ยอดเสียชีวิตยังสูง 250 คน ยอดรวม 11,841 คน

0 220

วันนี้ (1 ก.ย.) เมื่อเวลา 07.30 น. ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมของประเทศไทย ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ดังนี้

พบจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 14,802 ราย แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ 14,585 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ-ที่ต้องขัง 217 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 252 คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 1 กันยายน 2564 มีจำนวน 1,190,668 ราย เสียชีวิตสะสม 11,747 คน

ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,219,531 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,841 คน ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเพิ่มเติมว่า ยอดผู้หายป่วยจากโควิด-19 ในประเทศ ผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้ 18,996 ราย ผู้หายป่วยสะสม 1,013,342 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 1 กันยายน 2564) หายป่วยสะสมนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเมื่อต้นปี 2563 มีจำนวน 1,040,987ราย ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 166,922 ราย