ปรับ 2 หมื่น! “เนวิน”เข้มจัดคนบุรีรัมย์ ฝ่าฝืนกฎคุมโรค

0 1,571

“เนวิน”โพสต์เฟสหลังผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ออกคำสั่งใครฝืนกฎควบคุมโรคปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นายเนวิน ชิดชอบ ออกมาโพสต์ข้อความในเพจลุงเนวิน ว่า ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 6 เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามข้อ 2 ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีเหตุอันควร

ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 51 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

comments