“บ้านประดู่โมเดล” อาจเป็นที่แรกของบุรีรัมย์ในการปลูกกัญชา

0 13,412

การสร้างโมเดลแก้จนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ที่บ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  โดยใช้พื้นที่สาธารณะจำนวน 12 ไร่ จัดสรรแบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรจำนวน 60 คนๆละ 186 ตารางเมตร ปลูกพืชตามโมเดลศาสตร์พระราชาแก้จน มีระบบสูบน้ำ สามารถส่งน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลง และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งสร้างรายได้ เป็นพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย เหมาะสมที่จะปลูกในช่วงฤดูแล้ง และเป็นพืชปรับปรุงบำรุงดิน

บ้านประดู่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายของกัญชาที่ได้มีการผลักดันกันมา เชื่อว่าที่นี่จะเป็นสถานที่แรกในการปลูกกัญชาของจังหวัดบุรีรัมย์ และผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ศึกษาดูงานต่อไป

comments