บุรีรัมย์-โรคไข้เลือดออกระบาดหนัก หลังพบผู้ป่วยแล้ว 1,742 ราย เสียชีวิต 1

0 459

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออกระบาดช่วงหน้าฝน หลังพบผู้ป่วยแล้ว 1,742 ราย เสียชีวิต 1 ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมาช่วงเดียวกันกว่า 3 เท่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กำชับสาธารณสุขอำเภอ อสม.เร่งออกรณรงค์หยอดทรายอะเบท ฉีดพ่นยาหมอกควัน คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตัดวงจรการระบาด


สถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังน่าห่วง โดยตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2562 ถึงปัจจุบัน พบมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 1,742 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.ละหานทราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5 – 9 ปี ส่วนอำเภอที่มียอดผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ อ.เมือง, กระสัง, นางรอง, หนองกี่ และ อ.ประโคนชัย ตามลำดับ ทั้งนี้คาดว่าจะมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝน ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คน และหากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา พบว่าปีนี้สถิติผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมากว่า 3 เท่า
นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางสาธารณสุขจังหวัด จึงได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอ ร่วมกับ อสม. ผู้นำชุน ชาวบ้าน ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีพบการระบาดของโรค เร่งออกรณรงค์หยอดทรายอะเบท ฉีดพ่นยาหมอกควัน และให้ความรู้ถึงวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบเคาะประตูบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังตามบ้านเรือน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย
ทั้งนี้หากพบว่าบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนใด มีอาการป่วยไข้สูง ไอ มีน้ำมูก หน้าแดง และหนาวสั่น ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทันที เพราะหากล่าช้า หรือไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเกิดอาการช็อกและเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

comments