บุรีรัมย์-แข่งเรือยาวประจำปี 2562 อำเภอสตึก 2-3 พฤศจิกายน2562

เพิ่มเพื่อน
0 864

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 อำเภอสตึก
ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายน ชิงความเป็นหนึ่งแห่งสายน้ำมูลแห่งอีสานใต้ ณ ลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านในแถบบริเวณแม่น้ำมูลอำเภอสตึกในวันเสาร์-อาทิตย์ แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จัดมายาวนานเพื่อสร้างความรักความสามัคคี การจัดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

comments

-Advertisement-