บุรีรัมย์ เร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” ไม่ผ่าน ไม่มีงานทำ ไม่มีข้าวกิน

0 467

จาก กรณีที่ เจ้าหน้าที่พยาบาล รพ.สต. บ้านกรวด ได้แจ้งผ่านรายการพิเศษ “รวมใจสู้ภัยโควิด -19” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ว่า มีชาวบ้าน ที่ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ลงทะเบียนรับเงินเยี่ยวยา 5,000 บาท “เราไม่ทิ้งกัน” ไม่ผ่าน เพราะเคยเปิดบัญชีธนาคารให้อดีตพ่อตา ซึ่งมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง โอนเงินเข้า/ออกในบัญชีธนาคาร เกิน 100,000 บาท ทำให้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ แม้ปัจจุบันได้ปิดบัญชีแล้ว เนื่องจากไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา เพราะอาชีพที่ลงทะเบียนยังสามารถดำเนินการได้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2563 พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด ได้สั่งการให้ นายทศพล พลรักษา และนายชวภณ ชุมนุมดวง ปลัดอำเภอบ้านกรวด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบึงเจริญ และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบสภาพบ้านเป็นบ้านปูน 1 ชั้น หลังคารั่ว ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีหลังคา ซึ่งเป็นบ้านของนายประยัด มะณีน้อย อาศัยอยู่กับบุตร 2 คน เป็นชาย อายุ 9 ปี และหญิง อายุ 7 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้เฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ไม่มีที่ดินทำกิน ไม่มีอาชีพที่มั่นคง และไม่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ประกิบกับช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีการจ้างงาน ไม่มีเงินซื้อข้าวสาร อาหารให้ลูก ๆ หวังจะได้เงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” แต่เมื่อลงทะเบียนแล้วกลับไม่ผ่าน
จึงได้แนะนำให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ในการนี้ กิ่งกาชาดอำเภอบ้านกรวด ได้นำถุงอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

comments