บุรีรัมย์-เยียวยาผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ผลกระทบโควิด-19 งดเก็บค่าวางขายของ ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาด เป็นเวลา 2 เดือน

0 388

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ผุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยงดเก็บค่าวางขายของ(ตั๋วตลาด) ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาด เป็นเวลา 2 เดือน ดีเดย์ 15 เม.ย. – 15 มิ.ย. 63 นี้

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย หลังจากที่ได้มีการออกมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ส่งผลให้สถานประกอบการต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน และเลิกจ้างงาน มีแรงงานบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาและประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว รวมถึงผู้ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้า ที่เข้ามาขายสินค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ด้วย

จากผลกระทบดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต้องการช่วยเหลือลดภาระของผู้ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยจะงดเก็บค่าวางขายของ(ตั๋วตลาด) ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาด จากผู้ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้า ที่เข้ามาขายสินค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ ตลาดเช้า (ซ.ทนายอานและบริเวณรอบตลาดสดเทศบาล), ตลาดค้าปลีก-ค้าส่ง, หาบเร่ แผงลอย ริมทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. – 15 มิ.ย. 2563 นี้

ทั้งนี้ ยกเว้นตลาด ที่มีการทำสัญญาเช่าเป็นรายเดือน ทางเทศบาลไม่สามารถ ลด หรือ งดเก็บค่าพื้นที่ได้ เพราะเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา 3 ปี ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ส่วนเรื่องค่าภาษี ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ และค่าอื่นๆ ทางเทศบาลไม่สามารถลด หรืองดเก็บได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าอยากจะลด และเข้าใจในความเดือดร้อนแต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยซึ่งปฏิบัติเหมือนกันทั้งประเทศ

หลังจากนี้ หากมีเจ้าหน้าที่หรือเทศกิจคนใด ยังไปเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ และพ่อค้าแม่ค้า ขอให้รีบแจ้งมาที่เทศบาลหรือแจ้งมายังผู้บริหารเทศบาลได้โดยตรง จะดำเนินการอย่างเฉียบขาด เพราะถือเป็นการซ้ำเติมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

ที่มาข่าว/ภาพ : สยามรัฐ

comments