บุรีรัมย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ตามแนวทางรับนักท่องเที่ยว Safety to Safety Travel

0 74

จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ ตามแนวทางรับนักท่องเที่ยว Safety to Safety Travel เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากประสบปัญหาและมีผลกระทบจากโควิด 19

(23 ต.ค. 63 ) ที่ห้องประชุม องค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมคณะกรรมกรรมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสรุปแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยว ( BURIRAM SAFETY TO SAFETY TRAVEL #NEW NORMAL) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดบุรีรัมย์ สนองนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ ช่วยให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ มีรายได้ หลังจากประสบปัญหาและมีผลกระทบจากโควิด 19 ภายใต้แนวคิด “โควิด 19 เป็นแล้วรักษาหาย เป็นหนี้ตกงาน รักษายาก”

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากการที่ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปประชุมเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านทุกอำเภอ แสดงความคิดเห็น ผลจากการสำรวจภาพรวม เห็นด้วยกับ นโยบายเปิดเมืองถึงร้อยละ 92.8 ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจในระบบการป้องกัน และควบคุมโรคของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัว และผ่านการคัดกรองมาแล้ว แต่เมื่อมาถึงประเทศไทย ก็มีการกักตัวคัดกรองอีกครั้งตามมาตรการ และแนวทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาร่างประกาศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้ง “กองทุนเปิดเมืองบุรีรัมย์” เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเยี่ยวยานักท่องเที่ยว และผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเมือง ภายใต้ชื่อ “กองทุนเปิดเมืองบุรีรัมย์”

ส่วนมาตรการ แนวทางการกักกันตัวของเขย/สะใภ้ต่างชาติ และการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ปลอดภัยให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามโครงการ Buriram Safety to Safety Travel “เปิดเมือง ปลอดภัย อุ่นใจ ในบุรีรัมย์” ตามนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ เสนอ ศบค. ต่อไป

comments