บุรีรัมย์-วิสัญญีแพทย์ ติดเชื้อโควิด-19 คาดรับเชื้อมาจากนอกจังหวัด

0 921

บุรีรัมย์ ยืนยันบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ติดเชื้อโควิด 19 เป็นวิสัญญีแพทย์ จำนวน 1 คน มีแพทย์ พยาบาล บุคลากรอื่นๆสัมผัสผู้ติดเชื้อจำนวน 30 – 40 คน จากการสอบสวนโรคพบว่า 15 วันก่อนป่วยได้เดินทางออกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปยังภาคใต้ กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ทางนี้ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ปฏิบัติตามมาตรการการดูแล ของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อป้องกันโคลิค 1 9 ขอให้ประชาชน ทุกคนมั่นใจว่า ไม่ได้มีความรุนแรง ตามกระแสข่าวที่ออกไปขณะนี้คนไข้มีสุขภาพแข็งแรง ดีขึ้นตามลำดับ ขอให้ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขได้ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการรักษา และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่เดินทาง ไปต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ส่วนสถานการณ์ภาพรวม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน เป็นชาวต่างชาติ 2 คนเป็นคนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 คนซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อื่น และอีก 1 คน เป็นวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์

comments