“บุรีรัมย์” รับมือแรงงานเกาหลีใต้กลับบ้าน เข้าข่ายเฝ้าระวัง 18 คน เข้มกักตัวอยู่บ้าน

0 1,953

พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อมูลรายงานว่า มีผู้ที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง จำนวน 18 คน ครบ 14 วันแล้ว 3 คน ที่เหลือ ยังคงกักตัวอยู่บ้าน ภาพรวม ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 แต่อย่างใด โดยกำชับให้เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบทุกหลังคาเรือนว่ามีผู้ใดเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือไม่ โดยเฉพาะแรงงานไทยผิดกฎหมายที่กลับจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มีครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนั้นด้วย หากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รีบรายงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามป้องกันเฝ้าระวังต่อไป

comments