บุรีรัมย์-ประชุมพร้อมรับมือผีน้อยป้องกันไวรัสโควิด-19

0 1,452

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะนโยบายรับมือการเดินทางกลับของแรงงานไทยที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ในส่วนพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อมูลรายงานว่า มีผู้ที่เข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง จำนวน 18 คน ครบ 14 วันแล้ว 3 คน ที่เหลือ ยังคงกักตัวอยู่บ้าน ภาพรวม ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 แต่อย่างใด โดยกำชับให้เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบทุกหลังคาเรือนว่ามีผู้ใดเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือไม่ โดยเฉพาะแรงงานไทยผิดกฎหมายที่กลับจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มีครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนั้นด้วย หากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รีบรายงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามป้องกันเฝ้าระวังต่อไป

ในส่วนของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้ดําเนินการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ร่วมกับหน่วยควบคุมโรค โดยโรงพยาบาลสตึก โดยการตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมายังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จํานวน 6 เที่ยวบิน จํานวนผู้โดยสารทั้งหมด 487 คน โดยใช้เครื่องวัด อุณหภูมิแบบมือถือ (Hand Held Thermometer) จํานวน 4 เครื่อง โดยผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบผู้ป่วยต้องสงสัยที่จะติดเชื้อโควิด-19

comments