บุรีรัมย์ จัดลอยกระทง นางรำกว่า 200 ชีวิต รำบวงสรวงเจ้าแม่บัวลอย เข้มป้องกันโควิด-19

0 174

(15 พ.ย.64) นายสกล ไกรรณภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แต่ละแห่ง ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ตามความเหมาะสม และขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ในการป้องกันตนเอง รักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 พ.ย.2564 ที่บริเวณศาลเจ้าแม่บัวลอย ศาลตาปู่แผ้ว และคลองละลมลูกที่ 4 โดยในปีนี้ไม่มีกิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดขบวนแห่ และประกวดนางนพมาศ

แต่ในช่วงค่ำของวันที่ 19 พ.ย.จัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่บัวลอย ซึ่งจะมีนางรำ จากประชาชนจิตอาสา จำนวน 200 คน มาร่วมรำบวงสรวงเจ้าแม่บัวลอย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือ เพื่อเป็นการบอกกล่าวขอขมาตามประเพณีความเชื่อ ก่อนจะมีการจัดงานลอยกระทง ซึ่งเป็นการล่วงเกินแม่พระคงคา เพราะอาจมีเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ทำให้แม่น้ำสกปรก จึงต้องมีการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาคลองละลมโบราณดังกล่าว

พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการขายขนมไทยโบราณกว่า 10 ร้าน การแสดงกันตรึมพื้นบ้าน การตักไข่ปลา ซึ่งทางเทศบาลได้จัดสถานที่สำหรับลอยกระทง มีการตกแต่งประดับไฟบริเวณรอบคลองละลมโบราณ ไว้ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการขอขมาแม่พระคงคาที่เคยทำสืบทอดต่อกันมาแต่บรรพบุรุษอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ทางเทศบาลขอความร่วมมือให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว รณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาสิงแวดล้อม และระบบนิเวศในคลองละลมโบราณดังกล่าว และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้าด้วย

ที่มาข่าว : สยามรัฐ