บุรีรัมย์ งดจัดงานลอยกระทง ป้องกันโควิด-19 แต่เปิดคลองละลมให้ ปชช.ขอขมาพระแม่คงคา

0 303

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ งดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2653 เพื่อป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 แต่เปิดคลองละลมโบราณ ทั้ง 6 ลูก จัดสถานที่ ให้ประชาชนร่วมลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา

วันนี้ (27 ต.ค.) ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) แต่ละแห่ง ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่างๆ ตามความเหมาะสม และขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง ในการป้องกันตนเอง รักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการพบปะสัมผัสกับผู้คน และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) กำหนด ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงมีความจำเป็นต้องงดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 แต่ยังคงเปิดคลองละลม พร้อมจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง และมีการตกแต่งประดับไฟบริเวณรอบคลองละลมโบราณ ทั้ง 6 ลูก ให้แก่ประชาชนที่มาลอยกระทงได้ร่วมขอขมาพระแม่คงคาตามประเพณีอันดีงามของไทย

โดยในวันที่ 30 ต.ค. เวลา 08.00 น. มีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่บัวลอย นำโดยนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวบ้านและผู้สูงอายุสองฝั่งคลองละลม ชุมชนหลักเมือง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะได้ร่วมกันนำอาหารคาวหวาน ทั้งหัวหมู ไก่ต้ม ปลานึ่ง ผลไม้ น้ำหวาน ทำพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงศาลเจ้าแม่บัวลอย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการบอกกล่าวขอขมาตามประเพณีความเชื่อ ก่อนจะมีการจัดงานลอยกระทง ซึ่งเป็นการล่วงเกินแม่พระคงคา เพราะอาจมีเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ทำให้แม่น้ำสกปรก จึงต้องมีการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาคลองละลมโบราณดังกล่าว

ส่วนในวันที่ 31 ต.ค. ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้งดกิจกรรมการประกวดทุกประเภท แต่เปิดคลองละลมโบราณทั้ง 6 ลูก รอบเขตเทศบาล ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการขอขมาแม่พระคงคาที่เคยทำสืบทอดต่อกันมาแต่บรรพบุรุษอีกด้วย

ทั้งนี้ ยังได้ขอความร่วมมือให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว นำวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาระบบนิเวศในคลองละลมโบราณดังกล่าวด้วย

comments