บุรีรัมย์-ขยายเวลาปิดเข้าชมปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ 1-31 พ.ค. นี้

0 420

ขยายระยะเวลาการปิดให้บริการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ ปราสาทเมืองต่ำ (เป็นการชั่วคราว)

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เรียกเก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นการชั่วคราว ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรที่มีให้บริการแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อธิบดีกรมศิลปากรจึงประกาศขยายระยะเวลาการปิดให้บริการจากเดิม 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 เป็น 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

comments