บุรีรัมย์​ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ฟื้นวิถีดั้งเดิม เสริมสร้างความสามัคคี

0 195

(16 พ.ย.63) พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา พร้อมด้วยชาวบ้าน ครู และนักเรียน ในตำบลสะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ร่วม 100 คน ได้ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวที่บริเวณทุ่งนาด้านทิศตะวันออกบ้านโคกพลวง หมู่ 11 ต.สะเดา ที่ทางสำนักสงฆ์พุทธอุทยานเขาคอก พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันซื้อไว้เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ เพื่อให้ทางวัด ชาวบ้าน และโรงเรียน ได้ร่วมกันทำนานำผลผลิตไปบริโภค ทั้งเพื่อต้องการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน ที่สำคัญการลงแขกเกี่ยวข้าวยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวนาไทยดั้งเดิม

พระอาจารย์ประเสริฐ ธรรมะธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พุทธอุทยานเขาคอก กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อต้องการอนุรักวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไม่ให้เลือนหายไป เพราะคนสมัยก่อนเวลามีอะไรก็จะลงแขกช่วยกันพึ่งพาอาศัยมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ที่สำคัญจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน

ด้านนายลัด กัมพูขาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา บอกว่า ที่นาแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระอาจารย์ประเสริฐ ธรรมะธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์พุทธอุทยานเขาคอก โดยมีการประชุมร่วมกับชาวบ้าน จึงได้ซื้อที่ดิน 1 แปลงจำนวน 7 ไร่ จากนั้นได้ช่วยกันทำนา ตั้งแต่หว่านข้าว ดูแลรักษา จนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยว ก็ร่วมกันลงแขกทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน ครู นักเรียน ส่วนผลผลิตข้าวที่ได้ทั้งหมด ก็จะนำไปสีและแบ่งให้ชาวบ้าน ทั้ง 148 ครัวเรือน ได้นำไปกิน ซึ่งก็สามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของชาวบ้านด้วย ที่สำคัญยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีมาแต่โบราณให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อกันอีกด้วย

Home
ขอบคุณภาพ/ข่าว