บุรีรัมย์โมเดล ปลูกและผลิตน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์

0 788

โครงการ “บุรีรัมย์โมเดล” ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนปลูก-ผลิตกัญชาทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อเก็บผลผลิตส่งให้กับโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้มาตรฐานการผลิตยา WHO GMP สกัดเป็นน้ำมันกัญชาและนำไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

โครงการนี้เปิดเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 62 ต่อมาวันที่ 28 พ.ย. 62 ผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยว จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกได้ในวันที่ 25 ธ.ค. 62

ขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาเพื่อผลิตเป็นน้ำมันกัญชาและนำไปใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลคูเมือง จ. บุรีรัมย์ได้แล้ว

comments