บุรีรัมย์เปิดลงทะเบียน “ฉีดวัคซีนไฟเซอร์” 4 วัน 2,000 คน รีบเลยคิวยังเหลือ

0 131

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ แจ้งสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน “ฉีดวัคซีน” เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนเท่านั้น สามารถลงทะเบียนผ่าน Google Form (คลิกที่นี่)

โดยจะเปิดบริการ “ฉีดวัคซีน” เข็มที่ 1 ไฟเซอร์ (Pfizer) วันละ 500 คิวระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564 รวม 2,000 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน Buriram Castle ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (งดรับ Walk in)

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อและลำดับคิว (คลิกที่นี่) มารับบริการฉีดตามวันและลำดับคิว ดังนี้

  • วันที่ 25 พ.ย.2564 ลำดับคิวที่ 1 – 500
  • วันที่ 26 พ.ย.2564 ลำดับคิวที่ 501 – 1,000
  • วันที่ 27 พ.ย.2564 ลำดับคิวที่ 1,001 – 1,500 
  • วันที่ 28 พ.ย.2564 ลำดับคิวที่ 1,501 – 2,000

เอกสาร : บัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือมารับบริการตามวันที่กำหนด