บุรีรัมย์เดินหน้า!เตรียมพร้อมผลักดันจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร

0 3,018

-Advertisement-

จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าสร้างการรับรู้บุคลากร เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตพื้นที่เมืองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการ และบรรยายให้ความรู้ ในการฝึกอบรมบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตพื้นที่เมืองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความปลอดภัย ตลอดทั้งการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การตลาดร่วมกัน ที่ห้องประชุม เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีเข้ารับการอบรมจากทุกภาคส่วนจำนวน 70 คน

เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเมืองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้เกิดความร่วมมือในการสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมกันในพื้นที่เมืองชายแดน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่เชื่อมต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด ที่มีความพร้อมจะยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรในอนาคต จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วน โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

comments