บุรีรัมย์ฟื้น ตลาดโพธิพัฒนา หนุนเป็นตลาดวินเทจ เพื่อต้อนรับเมืองท่องเที่ยว…

0 1,627

ปลัดวธ.ลงพื้นที่ตลาดโพธิพัฒนา ๒๕o๓ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตลาดโพธิพัฒนา 2503 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัด โดยมี น.ส.ทัศชล เทพกำปนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร สป. ผู้แทนจากสมาคมการท่องเที่ยวฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ด้วย

ขอขอบคุณ ทุกๆๆหน่วยงาน ที่ช่วยเหลือและผลักดัน ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
นายสถานีรถไฟบุรีรัมย์
นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุมชนหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์  ช่วยกันให้
เกิดเป็นตลาดโพธิพัฒนา ตลาดเช้าโบราณของเมืองบุรีรัมย์ ให้เป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ จ.บุรีรัมย์

กระทรวงวัฒนธรรม/ บิ๊กเกรียน

comments