บุรีรัมย์น่าห่วง! ดับ 3 ศพ 2 วันติด ปิดหมู่บ้านเพิ่ม 5 หมู่บ้าน ใน 2 อำเภอ

0 227

20 ส.ค. 2564  ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ (โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึง วันที่ 20 ส.ค.2564 ของ จ.บุรีรัมย์ ว่า ยังคงน่าเป็นห่วง วันนี้ (20 ส.ค.64) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 359 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขผู้ป่วยที่ยังคงสูง แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อพบในพื้นที่จังหวัด 4 ราย ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ 355 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม11,663 ราย เสียชีวิตสะสม 23 ราย รักษาหายแล้ว 7,207 ราย ยังรักษาอยู่ 4,433 ราย กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบดำเนินการกำหนดพื้นที่ควบคุม บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 และบ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และ บ้านละลูน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และบ้านสวายสอ หมู่ที่ 7 และ บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนด 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2564) และมอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอแคนดง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำนวยการ และสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว