บุรีรัมย์ติดเชื้อนิวไฮ+89 ราย! ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เสี่ยง ย้ำคุมเข้มมาตรการกักตัว

0 234

(11 ก.ค.2564) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 ถึง วันที่ 11 ก.ค.2564 ว่า ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 89 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง 50 ราย พบในจังหวัด 12 ราย และพบติดเชื้อก่อนเข้าสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ (Local quarantine) 27 ราย

แยกรายอำเภอดังนี้เมือง 13 คน (ในพื้นที่ 10 คน) หนองหงส์ 2 คน (ในพื้นที่ 1 คน)กระสัง 10 คน (ในพื้น 1 คน)ประโคนชัย 16 คนนางรอง 11 คนคูเมือง 9 คนเฉลิมพระเกียรติ 6 คนสตึก 4คนชำนิ 2 คนโนนดินแดง 3 คนโนนสุวรรณ 1 คนบ้านกรวด 1 คนบ้านด่าน 1 คนแคนดง 1 คนปะคำ 1 คนพุทไธสง 1 คนละหานทราย 2 คนลำปลายมาศ 2 คน ห้วยราช 3 คน

ผู้ลงทะเบียนBuriram IC สะสม 802,212 คน ประสงค์รับวัคซีน 646,112 คน ครับ