บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ กลุ่มเดิมต้องเข้าคัดกรองด้วย

0 127

“กระทรวงการคลัง” เตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ พร้อมใช้หลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนมาร่วมพิจารณา


เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความโดยระบุว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้ว จะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิ์ได้เช่นกัน

ขณะเดียวกัน จะปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำจากเดิมกำหนดไว้คนละไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ให้ใช้เป็นเกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน รวมถึงจะนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ