บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกันยายน 2564 เงินรับหลายเด้งมีอะไรบ้างเช็คเลย

0 221
S! Money (Exclusive)
สนับสนุนเนื้อหา

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกันยายน 2564 ได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีเงินผู้สูงอายุพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วย เช็คเลย

เข้าสู่เดือนกันยายน 2564 แล้วผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ยังคงได้รับเงินโอนช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพแล้ว ผู้สูงอายุเองก็ยังมีสิทธิได้รับเงินพิเศษเพิ่มตามที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยย้อนหลัง 10 เดือนอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆ กัน

วันที่ 1 กันยายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน  ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
  • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เดือน ก.ค.-ธ.ค. 64) ไม่สามารถสะสมยอดในเดือนถัดไปและกดเป็นเงินสดไม่ได้

วันที่ 3 กันยายน 2564 เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้มีสิทธิ์รับเงินต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบให้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ย้อนหลัง 10 เดือน ตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4.7 ล้านคน เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 (4 เดือน) และเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (จ่ายเดือนเว้นเดือน รวม 6 เดือน)

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับ 100 บาทต่อเดือน (รวม 10 เดือน เท่ากับ 1,000 บาท)
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับ 50 บาทต่อเดือน (รวม 10 เดือน เท่ากับ 500 บาท)

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มในเดือนกันยายน 2564

  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 200 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 500 บาท
  • ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บาท

เริ่มโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 และเงินส่วนนี้สามารถกด ATM ออกมาใช้จ่ายได้

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่เพิ่งมีอายุ 60 ปี หลังเดือนมิถุนายน 2563 อาจไม่ได้รับ 500-1,000 บาท เต็มจำนวน เนื่องจากการจ่ายเงินจะนับตั้งแต่เดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

วันที่ 18 กันยายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ขอบคุณที่มา : Sanook