นักวิ่งMarathonฟังทางนี้ ! ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการวิ่ง และ LINK ที่ใช้ดำเนินการ

0 232

นักวิ่ง Mini Marathon และ Fun Run ฟังทางนี้ !!!

วันนี้แอดนำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการวิ่ง และ LINK ที่ใช้ดำเนินการมาแจ้งให้เพื่อนรับทราบ โดยมีทางเลือกให้นักวิ่งดังนี้

ระยะ Mini Marathon

1. ประสงค์ที่จะวิ่งตามกำหนดการใหม่
2. ประสงค์เปลี่ยนเป็น Virtual Run
3. ประสงค์ยกเลิกการแข่งขัน
4. ประสงค์เปลี่ยนระยะทางเป็น Fun Run (12 เมษายน 2564 19.00 น.)

ระยะ Fun Run

1. ประสงค์ที่จะวิ่งตามกำหนดการใหม่
2. ประสงค์เปลี่ยนเป็น Virtual Run
3. ประสงค์ยกเลิกการแข่งขัน
4. ประสงค์เปลี่ยนระยะทางเป็น Mini Marathon (27 มีนาคม 2564 20.30 น.)

เพื่อนๆสามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 ทาง คือwww.runningconnect.com/event/BRM2021www.runningconnect.com/profile/history

** นักวิ่งจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในวันที่ 26-31 มกราคม นี้**