ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับนักท่องเที่ยววีซาพิเศษกลุ่มแรกจากจีน 41 คน ถึงไทยแล้ว

0 181

ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งช่วง 17.00 น. เที่ยวบินของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทวีซาพิเศษ หรือ Special Tourist Visa กลุ่มแรก จำนวน 41 คน เป็นนักท่องเที่ยวจากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ก็จะเดินทางมาถึงที่นี่ จากนั้นทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการสาธารณสุขที่ใช้ลักษณะเดียวกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะเดินออกมาที่จุดนี้ แล้วเดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักในกรุงเทพมหานคร เพื่อรับการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามปกติ

สำหรับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทวีซาพิเศษ หรือ Special Tourist Visa กลุ่มแรกวันนี้ ไม่มีการจัดพิธีการต้อนรับ เนื่องจากทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาด้วยสายการบิน Spring Airlines เที่ยวบินที่ 9C8579 ออกจากเซี่ยงไฮ้ เวลา 13.45 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลาประมาณ 17.00 น.

กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทวีซาพิเศษ กลุ่มนี้เป็นใครบ้าง ทีมข่าวได้ตรวจสอบกับรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ให้ข้อมูลว่าทั้ง 41 คน มีทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือพักอยู่ในประเทศไทย ในระยะยาว ซึ่งก็สอดคล้องกับเงื่อนไขของวีซาประเภทพิเศษนี้ที่สามารถขออนุญาตอยู่ในประเทศไทย ได้ต่อเนื่องสูงสุดนานถึง 270 วัน หลังจากเข้ารับการกักตัวแล้ว

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม High end หรือ Business Traveller ที่มีกำลังซื้อและใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ส่วนรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวหลักของพวกเขายังคงเป็นแถบชายทะเลที่ได้รับความนิยม

สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษที่เข้ามาในประเทศไทย ก็จะต้องมีเงื่อนไขหลักๆ 5 ข้อด้วยกัน ข้อแรก คือ ต้องยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

2. ต้องยินยอมเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เป็นการกักตัวแบบ Alternative State Quarantine ลักษณะเดียวกับการกักกันผู้เดินทางเข้ามาในประเทศก่อนหน้านี้ โดยใช้สถานที่เป็นโรงแรมและนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าที่พักเองทั้งหมด

3. มีหลักฐานการพักระยะยาวในประเทศไทย เช่น หลักฐานการจ่ายค่าห้องพักโรงแรม ค่าเช่าคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก

4. นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษหรือวีซา ครั้งละ 2,000 บาท

5. เมื่อเข้ามาครั้งแรกสามารถอยู่ในประเทศไทยได้นาน 90 วัน จากนั้นถ้าอยากอยู่ต่อต้องขออนุญาตต่อวีซา ได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมสูงสุด 270 วัน

นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมีแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ติดตามตัวแบบเรียลไทม์ เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทางเป็นข้อมูลหากพบอาการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19

สำหรับมาตรการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมการรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ โดยจะต้องตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดลักษณะเดียวกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในเวลานี้ทุกราย

ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ หลังเทศกาลกินเจ ก็จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 2 อีกกว่า 100 คน จะเดินทางจากกวางโจว ประเทศจีน เข้ามาเช่นกัน โดยจะต้องผ่านขั้นตอนและมาตรการเดียวกัน หลังจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้าไทย ส่วนใหญ่เดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำบินตรงไปยังจังหวัดที่มีสนามบิน และมีสถานกักตัว เช่น กรุงเทพมหานคร บุรีรัมย์ ชลบุรี ภูเก็ต และเกาะสมุย เชื่อว่าก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้

comments