ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยควบคุมโรค รพ.สตึก เฝ้าระวังสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID-19

0 588

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ร่วมกับ หน่วยควบคุมโรค โดยโรงพยาบาลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทำการวัดไข้ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน 41 คน ณ บริเวณห้องโถง อาคารที่พักผู้โดยสาร โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Hand Held Thermometer) วัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งบริการหน้ากากอนามัย, เจลทำความสะอาดล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโวรัส COVID-19 โดยผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานบุรีรัมย์

comments