ทั่วโลกสั่งปิดประเทศ-ด่านพรมแดน สกัดโควิด-19

0 735

สถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้หลายประเทศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่งปิดประเทศ และด่านพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

ฝั่งยุโรป สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศอิตาลีซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับ 2 รองจากจีน สั่งประกาศปิดประเทศ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า 24,000 คน ตามมาด้วยอีกหลายประเทศที่สั่งประกาศปิดประเทศ และระงับวีซานักท่องเที่ยวอย่าง ประเทศเดนมาร์ก, ฮังการี, สาธารณรัฐเช็ก, สโลวาเกีย, ลิทัวเนีย, โปแลนด์, นอร์เวย์, สเปน และฝรั่งเศส ส่วนฝั่งเอเชีย อย่างประเทศอินเดีย ประกาศปิดประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูง

ขณะที่มีหลายประเทศ แม้จะยังไม่ประกาศปิดประเทศ แต่มีการสั่งปิดพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สหรัฐอเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ ปิดด่านพรมแดนห้ามคนที่เดินทางมาจากยุโรปเข้ามา และห้ามเรือสำราญจอดเทียบท่าทุกแห่งเป็นเวลา 30 วัน ตามมาด้วยประเทศเยอรมนี รัสเซีย นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์ สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัน เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19

ขณะที่สถานการณ์บ้านเรา แม้จะยังไม่มีการประกาศปิดประเทศ แต่ก็มีบางจังหวัดอย่างบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหนังสือชี้แจงสั่งปิดจังหวัด เข้มจุดคัดกรองทั้งสนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรม งดการจัดงานและกิจกรรม รวมถึงตลาดนัดทุกแห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19