ทม.บุรีรัมย์สั่งคุมเข้มก่อสร้างตึกอาคารสูง

0 423

นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง (ทม.) บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งกำชับให้หน่วยงานกองช่าง ฝ่ายโยธาธิการที่มีหน้าที่กำกับดูแล เรื่องการก่อสร้างตึกและอาคารสูง ตรวจสอบและคุมเข้มการก่อสร้างตึกและอาคารสูง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง เพราะเกรงว่าหากการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดการทรุดตัวและถล่มลงมาได้ ซึ่งจะสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อย่างเช่นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 6 ชั้น บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในหมู่บ้านธัญกรหมู่ 2 ต.คลอง 6 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นอกจากนั้น ยังย้ำให้มีการตรวจสอบการลักลอบก่อสร้างตึกและอาคารเพิ่มเติมโดยไม่ถูกต้อง หรือเกินไปจากการขออนุญาตตั้งแต่เริ่มก่อสร้างครั้งแรกด้วย รวมทั้งกำชับให้ทั้งข้าราชการผู้กำกับดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย และผู้ควบคุมงานการก่อสร้างตึกและอาคารต่างๆ ได้ร่วมกันเฝ้าระวังควบคุมดูแลระหว่างการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เพราะที่ผ่านมาการเกิดโศกนาฏกรรมจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และผู้ก่อสร้าง

ที่มา : แนวหน้า

comments