ททท. เปิดตลาดออนไลน์ ชวนคนไทยช้อปสินค้าท้องถิ่นจากชุมชนทั่วประเทศ

0 283

ททท. เปิด Facebook Group “การฝากร้านแห่งประเทศไทย – Amazing Market” 
สร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ชุมชน ร้านอาหาร ได้เข้ามาฝากร้านเสนอขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ในช่วง COVID-19

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าเป็นสมาชิกเพื่อช่วยอุดหนุนสินค้าจากชุมชนและผู้ประกอบการทั่วไทย หรือนำเสนอขายสินค้า อีกทั้ง สามารถแสดงความต้องการซื้อสินค้าได้ด้วยเช่นกัน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ทั้งนี้ เบื้องต้นทางกลุ่มฯ ได้เปิดให้โพสต์จำหน่ายสินค้าชุมชน ร้านอาหาร เครื่องแต่งกายท้องถิ่น

สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่ถูกกฎหมายสามารถโพสต์จำหน่าย Voucher ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป

โฮมสเตย์ กิจกรรมทางการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ รถเช่า สามารถประชาสัมพันธ์กิจการได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์การจำหน่ายแพ็กเกจในช่วงเวลานี้ โดยจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดีขึ้นต่อไป

https://www.facebook.com/groups/667462197374433/

comments