ทช.เปิด “สะพานท่าสว่าง ชุมแสง” เชื่อม จ.สุรินทร์ – จ.บุรีรัมย์ งบก่อสร้างเกือบ 100 ล. ร่นระยะทาง 21 กม.

0 184

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กับบ้านหัวช้าง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการทดแทนสะพานไม้เดิมที่พังเสียหายไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและความไม่สะดวกในการเดินทาง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 21 กิโลเมตร ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี (สะพานท่าสว่าง ชุมแสง) โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 290 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตรพร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองด้าน ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้า ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ซึ่งปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 93.016 ล้านบาท