“ตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่รักศรัทธา”บุรีรัมย์ เปิดแล้วคุมเข้มตามมาตรการผ่อนปรนเคร่งครัด

0 518

วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณที่ตลาดถนนคนเดิน “ตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่รักศรัทธา” ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้กลับมาเปิดขายสินค้าอีกครั้งเป็นวันแรก หลังจากหยุดไปนานร่วม 2 เดือน โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิด มีนายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอคูเมือง นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนชาวตำบลตูมใหญ่ และใกล้เคียง มาร่วมเปิดตลาด และจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคัก ตามมาตรการผ่อนคลาย โดยได้มีการดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 14 ) ข้อ 1 ตลาดนัดและถนนคนเดิน โดยให้เปิดจำหน่ายได้เฉพาะอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ และผลิตทางการเกษตร โดยผู้ประกอบการในตลาดนัดถนนคนเดินต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ หรือพักอาศัยอยู่ใน เขตจังหวัดบุรีรัมย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วไม่พบอาการหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องมีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สติ๊กเกอร์) บนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) จึงอนุญาตให้เปิดบริการได้

ซึ่งตลาดแห่งนี้ มีผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อประกอบการ จำนวน 116 ร้าน โดยทาง อบต.ตูมใหญ่ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอคูเมือง มีการจัดทีม อสม. อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมคัดกรองผู้ขายและผู้ซื้อ มีการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) ที่มีสติ๊กเกอร์จังหวัดบุรีรัมย์ (BURIRAM HEALTHY MODEL) จัดให้มีระบบคัดกรองที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเท่านั้นเข้ามาใช้บริการ มีการตรวจคัดกรองโดยการวัดไข้ มีอ่างล้างมือ และมีเจลล้างมือ สำหรับผู้ขายและผู้ซื้อที่ตลาดถนนคนเดิน และถังสำหรับรองรับน้ำจากอ่างล้างมือมีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนนำไปเทกำจัด

อีกทั้งจัดให้มีช่องทางเข้า-ออก ไม่เกิน 2 ช่องทาง กำหนดทางเดินในตลาด มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตรและเดินช่องทางเดียว จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ 70% ล้างมือทั้งสองช่องทางเข้า-ออก กำหนดจุดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และระหว่างแผง โดยระหว่างแผง อบต.ได้กำหนดความห่างระหว่างแผง 2 เมตร ผู้ขายและผู้ช่วยขาย ต้องสวมผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลุม สวมถุงมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา หากเป็นการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูป ผู้ประกอบอาหาร ผู้ขายต้องจัดให้มีแผงกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ที่มีความสูงจากขอบบนของชั้นวางสินค้าไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หรือไม่ต่ำกว่าระดับศีรษะของผู้ขายขณะยืนและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ผู้ขายและผู้รับชำระเงิน แยกเป็นคนละคนไม่ใช่คนเดียวกัน หรือมีระบบการรับชำระเงินที่สามารถลดการสัมผัสระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อได้ หรือมีตะกร้าสำหรับรับเงินทอนเงิน

นายโสภณ ซารัมย์ กล่าวว่า การเปิดตลาดถนนคนเดิน “ตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่รักศรัทธา” ครั้งนี้ จะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ซึ่งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอำเภอคูเมือง โรงพยาบาลคูเมือง อสม.พี่น้องประชาชนตำบลตูมใหญ่ ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่และตำบลใกล้เคียงได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบล ฟื้นฟูเยียวยาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสร้างอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกัน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้มีรายได้

ข่าวต้นฉบับ

comments