ตลาดถนนคนเดินเมืองต่ำ โกยรายได้ สองวันทะลุ 1 ล้านบาท! เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

0 277

15 มกราคม 2565 เวลา 14.00-20.00 น. ที่ ถนนคนเดินเมืองต่ำ บริเวณถนนริมบารายพันปีเมืองต่ำ บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่จัดตลาดอารยธรรมข้างบริเวณปราสาทเมืองต่ำ ตามนโยบายสร้างตลาดกระจายรายได้สู่ชุมชนของปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ บรรยากาศการค้าขายของพี่น้องผู้ประกอบการชุมชนและกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ นำสินค้ามาจัดวางขายอย่างคึกคักและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทยอยซื้อและชมกิจกรรมในตลาดภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างคึกคัก

นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเดินจับจ่ายซื้อของเพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการชุมชนและผู้ค้าที่นำมาวางจำหน่ายในพื้นที่ดังกล่าวฯ ในวันหยุดในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยในตลาดมีสินค้าชุมชนจากพี่น้องในบ้านโคกเมือง และชุมชนใกล้เคียงมาวางสินค้าพื้นบ้านสินค้าหัตถกรรมของกินของใช้กว่า 200 ร้าน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนและกลุ่ม OTOP รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งตลาดถนนคนเดินเมืองต่ำ มีการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคมพ.ศ 2565 โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานและร่วมเดินจับจ่ายซื้อของและให้กำลังใจผู้ประกอบการชุมชน ซึ่งในการดำเนินการจัดตลาดใน 2 วันแรกกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนได้เล่าถึงความรู้สึกดีใจในการที่มีพื้นที่ในการกระจายสินค้าโดยการจำหน่ายในทั้ง 2 วัน มียอดจำหน่ายกว่า 1 ล้านบาท

สำหรับตลาดถนนคนเดินเมืองต่ำเป็นตลาดชุมชนเชิงอารยธรรมที่เปิดในหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดดำเนินการทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 14:00 น ถึง 20:00 น ในทุกๆสัปดาห์ โดยจะมีการนำสินค้าชุมชนจากในหมู่บ้านและพื้นที่ของดีจากอำเภอใกล้เคียงมาวางจำหน่ายและมีการจัดการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมของชาวประโคนชัยซึ่งเป็นชุมชนของโบราณ

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตราการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์