ด่านชุมชนบุรีรัมย์ตรวจเข้มก่อนเข้าหมู่บ้านป้องกันโควิด-เที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัย

0 183

ด่านชุมชนบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจคัดกรองเข้ม ประชาชนที่เดินทางกลับ มาจากกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเพื่อให้ท่องเที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัย

วันที่ 31 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด่านชุมชน บ้านสะเดา หมู่ที่ 12 ต.สะเดา อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายประยาม ยงทวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสะเดา หมู่ที่ 12 พร้อมด้วย อสม. อป.พร. และอาสาสมัคร ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อดูแลประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน สัญจรเข้าออกไปมายังหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน ควบคู่การสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนทุกคน ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกลับมายังภูมิลำเนา เดินทางมารับการตรวจคัดกรองยังด่านชุมชน เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit หรือ ATK ก่อนที่จะเดินเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อเข้าบ้านพักอาศัย เพื่อพบปะครอบครัว เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โดยพร้อมเพรียงกัน

นายประยาม ยงทวี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสะเดา หมู่ที่ 12 กล่าวว่า ได้มีการจัดตั้งด่านชุมชนที่บริเวณเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน นอกจากดูแลอำนวยความสะดวก ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านเข้าออกหมู่บ้านแล้ว ยังเป็นจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้ที่อยู่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทุกคนที่จะกลับมาบ้านในช่วงปีใหม่นี้จะต้องแจ้งรายชื่อของตนเองและผู้ที่จะเดินทางกลับมาด้วย ต่อผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ก่อนล่วงหน้าที่จะเดินทางกลับมา เพื่อจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อ และคัดกรองความเสี่ยง

พร้อมบันทึกประวัติบุคคล ว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วหรือไม่ และเมื่อเดินทางกลับมาถึงที่ด่านตรวจชุมชน อสม.จะทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้ฟรีทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นการปฎิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ขอฝากถึงพ่อแม่พี่น้องและประชาชนทุกคน ที่อยู่ต่างจังหวัดและกำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ยังบ้านเกิด ได้ปฎิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วย โดยการเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ยังด่านชุมชนของทุกหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้เที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัย ทั้งในส่วนของตนเองและครอบครัวที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคน ต้องตระหนักและป้องกันอย่างสูงสุด – 003

ที่มา : แนวหน้า