ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งพัฒนาอ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

0 982

ชุมชนท่องเที่ยว บ้านทุ่งพัฒนา ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ชุมชนที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ผืนนา เพราะเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของอำเภอนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมที่ดีที่สุดในจังหวัดอีกด้วย

กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • การสาธิตการย้อมผ้าสีธรรมชาติ ผ้าโควา
 • การทำไม้กวาดทางมะพร้าว
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง
 • การทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย/ผ้าขาวม้า
 • การทอเสื่อกก
 • การนวดแผนโบราณ
 • ชมสวนกล้วยคาเวนดิช
 • ชมแปลงสาธิตการทำเกษตรผสมผสาน
 • เที่ยวป่าชุมชน
 • กิจกรรมไหว้พระ
 • ชิมอาหารท้องถิ่นรสไทยแท้ / นอนโฮมสเตย์

Facebook : ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งพัฒนา บุรีรัมย์