ชาวบุรีรัมย์เฮ! เตรียมเปิดบริการทำหนังสือเดินทาง (passport) ที่จังหวัดบุรีรัมย์

0 162

-Advertisement-

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศได้มีกำหนดเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางเพิ่ม ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล หลังสนามช้าง อารีนา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง 

เพิ่มเพื่อน

โดยผู้ที่สนใจ สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ในวันและเวลาที่ระบุไว้ กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว ให้เตรียมเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก มาเป็นหลักฐาน ส่วนกรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง หรือ สูติบัตร ฉบับจริง ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา ฉบับจริง โดยบิดาและมารดา ต้องมาลงนามให้ความยินยอมแก้ผู้เยาว์ทั้งสองคนด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับการออกหน่วยดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้อง จะเสียค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง จำนวน 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ EMS อีกจำนวน 40 บาท โดยผู้รับบริการ จะได้รับหนังสือเดินทาง ทางไปรษณีย์ภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางแล้ว แต่เหลืออายุใช้งานเพียง 6 เดือน หรือน้อยกว่า ควรขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมายกเลิกด้วย

“พาสปอร์ตรุ่นใหม่จะเริ่มให้บริการได้ในกลางปี 2563 เพราะในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนออกแบบลวดลายในพาสปอร์ต ซึ่งสะท้อนศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นช่องในทางการประชาสัมพันธ์ประเทศ”

ส่วนอายุพาสปอร์ตเพิ่มจาก 5 ปี เป็น 10 ปี โดยประชาชนสามารถเลือกได้ว่า ต้องการพาสปอร์ตอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี ซึ่งพาสปอร์ตอายุ 10 ปี สะดวกทั้งต่อคนที่ไม่ค่อยเดินทาง และในกรณีที่บางประเทศที่มีการตรวจลงตราอายุ 10 ปี

comments