ตรวจด่วน! รางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560

0 4,243

โปรดนำสลากตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สนง.เหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ (ภายใน 60 วัน สอบถามได้ที่ โทร. 0 4461 2169)

comments