จ.บุรีรัมย์ รณรงค์ให้ความรู้ ทำความสะอาดสถานีรถไฟ-ขบส.ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส – PM2.5

0 443

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อสม. และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรม Buriram Big Cleaning Week จิตอาสาบุรีรัมย์สู้ไวรัสโคโรนา และ PM2.5 บริเวณสถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันไวรัสโคโรนา และ PM2.5 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 5 ก.พ.63 นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และทำความสะอาด “Buriram Big Cleaning Week จิตอาสาบุรีรัมย์ สู้ไวรัสโคโรนา และPM2.5” โดยการออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 และ PM2.5 ยังที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมกันทำความสะอาด พื้นชานชาลา บริเวณม้าที่นั่ง ราวบันได และจุดต่างๆภายในสถานีรถไฟบุรีรัมย์ กับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งยังได้แจกผ้าปิดปากอนามัย เจลล้างมือ และสอนวิธีการใช้ที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนด้วย พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยง การไปในชุมชนแออัด หรือเข้าใกล้ผู้สงสัยหรือเสี่ยงต่อการเกิดโรค และสามารถปฏิบัติตน เพื่อควบคุมป้องกันโรคได้อย่างถูกต้องด้วย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

สำหรับ จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในห้วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ นี้ จ.บุรีรัมย์ จะมีการจัดมหกรรมกีฬาวิ่ง “บุรีรัมย์ มาราธอน2020” ขึ้นด้วย ซึ่งอาจจะทำให้มีความความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงได้มีการรณรงค์ป้องกันดังกล่าวขึ้น พร้อมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชนผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทุกวัน รวมถึงให้ อสม. ทุกหมู่บ้าน ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเฝ้าระวังควบคุมโรค โดยหากพบผู้ป่วยหรือผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

comments