จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

2 1,034

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดงานปีที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมจัดงาน ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมนารายบรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ในภาพอาจจะมี 2 คน

อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น และมรดก ศิลปะทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่จะต้องอนุรักษ์ และสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลัง

สำหรับปี 2563 กำหนดจะจัดงานในระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2563 ณ อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ ขบวนอัญเชิญพระศิวะมหาเทพ ขบวนสัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง 10 ทิศ ขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี การแสดงแสง สี เสียง และ การแสดงผลิตภัณฑ์โอทอป ตลาดอารยธรรมวนัมรุง จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เตรียมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป

comments