ขึ้นทะเบียนเกษตรกร กลุ่มแรก 8 ล้านคนได้เฮ เตรียมรับเงินเยียวยา 15,000 บาท

0 386

ความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว เป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาเกษตรกร ว่าขณะนี้เกษตรกรใหม่หลายราย ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับเงินบรรเทาผลกระทบ 15,000 บาท กำลังติดปัญหาข้อระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ว่า “เกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียน ต้องมีพืชอยู่ในที่ดิน 15 วัน จึงจะสามารถลงทะเบียนได้” แต่ด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรที่มีอย่างจำกัด ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการปลูกพืชได้ ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติ จนอาจไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด

ด้วยเหตุนี้ ทางกระทรวงฯ ในฐานะ ผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เล็งเห็นว่าควรดำเนินการอนุโลมให้เป็นรายกรณี โดยเกษตรกรรายใหม่ สามารถนำส่งเอกสารข้อมูลเท่าที่มีอยู่มาเป็นหลักฐานยืนยัน ยื่นขอสิทธิขึ้นทะเบียนเกษตรกรเบื้องต้นไว้ก่อนได้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จากนั้นค่อยดำเนินการส่งเอกสาร หลักฐานและข้อมูลส่วนอื่นๆ ตามมาภายใน 15 วัน และขอให้ใช้ช่วงเวลาที่รัฐดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและความซ้ำซ้อน เร่งปลูกพืชทันทีที่สามารถทำได้ เพื่อนำส่งเป็นหลักฐานให้ครบตามระเบียบราชการ ตามคุณสมบัติของเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน

ล่าสุด กระทรวงฯได้ส่งรายชื่อและข้อมูลเกษตรกรกลุ่มแรกประมาณ 8,300,000 คน ให้ทางกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปตรวจสอบไม่ให้ได้รับเงินเยียวยาซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐ เช่น มาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่กำลังทบทวนสิทธิ์กันอยู่ในปัจจุบัน ให้เหลือเพียงสิทธิเดียวในการรับเงินช่วยเหลือ ยืนยันจะดำเนินการอย่างทั่วถึง เกษตรกรไม่ต้องกลัวรายชื่อตกหล่น หากเข้าตามหลักเกณฑ์ จะได้รับการเยียวยาจากรัฐอย่างแน่นอน

ที่มา bugaboo / thansettakij

comments