ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

0 380

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

*ชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องประตูปราสาท**ชมพิธีบวงสรวงและรำบวงสรวง ชุดศรัทธามหาศิวะ โดยนางรำกว่า 500 คน

***ชมขบวนแห่สัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ทิศทั้ง10 และขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี (น้ำตาล พิจักขณา วงศารัตนศิลป์) ชมระบำอัปสราที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทย

comments