ทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ขออุทธรณ์รับเงิน 6 โมงเช้า ย้ำหลักฐานสำคัญ

0 218

จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส “โควิด-19” (COVID-19) จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยา รายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

ล่าสุดรัฐบาลโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 3,200,000 คน ส่วนวันที่ 20-21 เม.ย.2563 เตรียมโอนเงินให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก 900,000 คน

สำหรับ คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เตรียมขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 20 เม.ย. 2563 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ขณะที่ ระยะแรกจะเปิดผ่านให้กับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองได้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ จากนั้นระยะต่อไปจะเตรียมขยายให้กลุ่มที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิด

หลังจากยื่น ทบทวนสิทธิ์แล้ว กระทรวงการคลัง จะส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนั้น สามารถนัดทีมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ต่างจังหวัดได้

ส่วนสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียม คือ รูปถ่าย เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 อาทิ รูปถ่ายในร้านที่ทำงาน แต่ถ้าหากไม่มีรูปถ่าย สามารถใช้ใบเสร็จจ่ายค่าเช่าแพง ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟ หรือหลักฐานอื่นๆ ก็ได้ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการทำงานในสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิด จากการได้รับผลกระทบโควิด-19 จริง

 “ขอทบทวนสิทธิ์” คือ การลงทะเบียนขออุทธรณ์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จากการ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

หลักฐานที่ต้องเตรียม

  1. บัตรประชาชน
  2. รูปถ่ายสำหรับการยืนยันตัวตน
  3. ภาพถ่ายสถานที่ประกอบการ (ถ้ามี)
  4. สัญญาเช่าต่างๆ (ถ้ามี)
  5. ภาพถ่ายที่ทำงานตามอาชีพที่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไว้ (ถ้ามี)
  6. ใบอนุญาตในการประกอบอาชีพนั้นๆ (ถ้ามี)

สำหรับกระบวนการ ขอทบทวนสิทธิ์ มีดังนี้

1. ลงทะเบียน “ขอทบทวนสิทธิ์” เพื่อขออุทธรณ์รับเงิน 5,000 บาท

2. จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปภายใน 2 วัน เพื่อลงพื้นที่จริงตรวจสอบอาชีพ

3. เจ้าหน้าที่จะขอถ่ายรูป และถ่ายบัตรประชาชน ร้านที่ทำการค้า (สำหรับผู้ที่สถานทำงานปิด สามารถใช้รูปถ่ายหรือสัญญาการเช่าร้าน ใบอนุญาตประกอบอาชีพ ให้เจ้าหน้าที่เช็กแทนได้)

4. จากนั้น เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลเข้าระบบมาที่ส่วนกลาง เพื่อประมวลผลว่า จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทไหม ซึ่งสามารถรู้ผลได้ทันที

ขอบคุณที่มา : ข่าวไทยรัฐ

comments