กัญชา-กัญชง ปลูกได้จริงหรือ?

0 57

นโยบายกัญชาเสรี สร้างความสับสนให้กับสังคมมาตลอด ยิ่งมีข่าวสายพันธุ์กัญชา อิสระ 01 ได้รับการรับรองสายพันธุ์ แถมมีการจัดงานแจกกัญชาปลูกบ้านละ 6 ต้น ที่ จ.บุรีรัมย์ คนยิ่งงงเข้าไปกันใหญ่

“ปัจจุบันกัญชายังมีสถานภาพเป็นยาเสพติดอยู่ แต่ด้วยสรรพคุณทางยามากมาย กฎหมายจึงเปิดช่องให้ปลูกสำหรับเป็นยาและงานวิจัยได้ แต่ต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหลายภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น เวชกรรม เภสัชกรรม แพทย์แผนไทย และเกษตรกร ที่รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เท่านั้น จึงสามารถขอขึ้นทะเบียนปลูกได้ แต่ต้องทำตามกฎระเบียบที่ค่อนข้างมาก เช่น มีสถานที่ปลูกชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด มีกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์”

รองเลขาธิการ อย. กล่าวสรุปการขอปลูกกัญชา จำกัดคนปลูก ต้องปลูกเพื่อการแพทย์และวิจัยเท่านั้น จะปลูกได้ต้องขออนุญาต หากไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด

ส่วนกัญชงที่ค่อนข้างจะมาแรงกว่า เพราะกฎกระทรวงอนุญาตให้คนทั่วไป บริษัท ห้างร้าน สามารถผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองได้แล้ว รวมไปถึงเปิดให้มีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

แต่กระนั้นถึงกฎหมายจะให้ใครๆปลูกได้ก็ตาม แต่ใช่ว่าจะปลูกกันได้อย่างเสรี นึกจะปลูกแล้วจะปลูกได้เลย ยังต้องขออนุญาตเหมือนกัน

สรุปจาก : ไทยรัฐ

comments