กัญชาไทยไปได้ไกลกว่าที่คิด!! ครบรอบ 1 ปี “บุรีรัมย์ โมเดล”

0 149

พบกับคลินิกกัญชา พร้อมตรวจวินิจฉัยและรับน้ำมันสูตร อ.เดชา ศิริภัทร ผู้อำนวยการมูลนิธิขวัญข้าว ผู้เชี่ยวชาญการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ และเจ้าของสูตรน้ำมันกัญชา ให้กับผู้ที่สนใจภายในงาน(จำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พร้อมร่วมฟังการอภิปรายเรื่อง “ทิศทางของนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชยาเสพติด เพื่อใช้ทางการแพทย์ และเพื่อขับเคลื่อนสู่ระดับอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” โดย
• ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
• ภก.ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
• อ.เดชา ศิริภัทร

ชมนิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวความก้าวหน้าในการปลูก สกัดสาร และการรักษาด้วยกัญชาเพื่อการแพทย์ และการยกระดับสมุนไพร ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “ก้าวกระโดด Buriram Model” กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อุทยานไม้ดอกเพ ลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://moph.cc/yMvnXeRiT

และลงทะเบียนรับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ล่วงหน้าได้ที่ https://abdul.dtam.moph.go.th/appointment/register/book_login.phpตั้งแต่วันนี้ – 21 ก.ย.63

comments