กลับมาทะลุหมื่น! โควิดไทยติดเชื้อใหม่ 10,414 ราย เสียชีวิต 122 ราย ป่วยสะสม 1,562,966 ราย

0 256

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ 29 ก.ย. 64 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,414 ราย เสียชีวิต 122 ศพ รักษาหายเพิ่มขึ้น 11,580 ราย ไทยอันดับอยู่ที่ 28 ของโลก

วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

ติดเชื้อในประเทศ 10,226 ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 178 ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย
รักษาหายเพิ่มขึ้น 11,580 ราย
หายป่วยสะสม 1,459,786 ราย (ตั้งแต่ปี 2563)

อยู่ระหว่างรักษาตัว 115,423 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 35,628 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 79,795 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก (ปอดอักเสบ) 3,232 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 729 ราย

มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 122 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,620 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)

ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,591,829 ราย
ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 28 ของโลก

สำหรับผู้ติดเชื้อ 10,414 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 9,044 ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 1,182 ราย
เรือนจำ/ที่ต้องขัง 178 ราย
ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อรายจังหวัด 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อ 1,579 ราย รองลงมาคือ สมุทรปราการ 587 ราย ชลบุรี 722 ราย นนทบุรี 172 ราย และนนทบุรี 99 ราย